เมนู
Your Cart

โต๊ะพับ TR-2

ต๊ะพับอเนกประสงค์ ขาพับได้ TOPโฟเมก้าขาว ปิดขอบด้วยเอจแบรนด์

ประกอบด้วย TR-1/TR-2/TR-3 โต๊ะพับ

โต๊ะพับอเนกประสงค์ ขาพับได้ TOPโฟเมก้าขาว ปิดขอบด้วยเอจแบรนด์

TR-1 เส้นผ่าศูนย์กลาง1200xสูง737 มม.

TR-2 เส้นผ่าศูนย์กลาง1500xสูง737 มม.

TR-3 เส้นผ่าศูนย์กลาง1800xสูง737 มม.