เมนู
Your Cart

โต๊ะอาหาร PA-130

โต๊ะอาหาร PA-130
ฟรี

โต๊ะอาหาร PA-130

หน้าท็อป : เป็นกระจก TEMPER GLASS (กระจกนิรภัย) ความหนา 5 mm.
พื้นผิวกระจก : WATER WAVE
ลักษณะของโต๊ะ : ขาเหล็ก เส้นผ่าศุนย์กลาง 24.0 mm. ความหนา 0.8 mm.