เมนู
Your Cart

โต๊ะอาหาร RT48

โต๊ะพับกลม4ฟุตหน้าไม้

- ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 90 ซม.

- พื้นถึงหน้าโต๊ะ 76 ซม.

- สีโครง ดำ

- แผ่นหน้าโต๊ะ ไม้อัด

ขนาด ก1215xล1215xส750 มม โต๊ะพับ