เมนู
Your Cart

โต๊ะอาหาร ML36

- โต๊ะพับหน้าไม้ 3 ฟุต ML36  (ขากลม)

- ขนาด หน้าโต๊ะกว้าง 61 ซม.

- ยาว 91 ซม.

- พื้นถึงหน้าโต๊ะ 76 ซม.

- สีโครง เทา

- แผ่นหน้าโต๊ะ ไม้อัด