เมนู
Your Cart

โต๊ะพับ TP-2472

โต๊ะพับ TP-2472

- โต๊ะพับเอนกประสงค์ มีตะแกรง TOPโฟเมก้าขาว ปิดขอบด้วยเอจแบรนด์ประกอบด้วย TP-1860

- ขนาดTP-1860 ก1525xล450xส737 มม. โต๊ะอเนกประสงค์

 - TP-1872 ขนาด ก1825xล450xส737 มม.

- TP-2460 ขนาด ก1525xล600xส737  มม.

- TP-2472 ขนาด ก1825xล600xส737 มม.