เมนู
Your Cart

ชุดห้องนอน KF8

ขนาด : เตียง 6 ฟุต

ประกอบด้วย
1. B194 เตียง 6 ฟุต
2. B195 ตู้ทึบ 1.20 ม.
3. B196 โต๊ะเครื่องแป้ง 80 ซม. + สตูล
4. B197 ตู้ทีวี 1.20 ม.