เมนู
Your Cart

วิธีการชำระเงิน

ช่องทางการชำระเงิน


ธนาคารกสิกรไทย

ชื่อบัญชี บจก.จตุรโชคกรุ๊ป

เลขบัญชี 0421420157

ช่องทางการชำระเงิน ท่านสามารถทำรายการโอนเงินผ่าน Internet Banking, เคาท์เตอร์ธนาคาร, CDM หรือ ATM
โดยระบุเลขที่บัญชี และ จำนวนเงินที่ต้องการโอนให้ถูกต้อง โดยปฏิบัติตามขั้นตอน / คำแนะนำของละธนาคาร
** เมื่อท่านชำระเงินเรียบร้อยแล้วให้ท่าน